Jan og Tove-foto

Hva er lovsang egentlig?

Publisert 1. juni 2006.

Tanker om lovsang, av Jan Honningdal

Hva er egentlig lovsang?
For jeg går mer inn pã hva lovsang er, skal vi se litt på hva det ikke er!

– Det er ikke en musikkstil.
– Det er ikke no vi gjør for å skape god stemning for taleren skal pã.
– Det er ikke noe de karismatiske menighetene har oppfunnet.
– Det er ikke en ny liturgi
– Det er ikke noe vi ger for à tilfredstille ungdommen i menigheten.
– Det er ikke smà sanger som synges mange ganger – Det er ikke for spesielt interesserte.
– Det er ikke fine ord og «fete» akkorder -Det er ikke noe nytt
– Det kommer ikke fra USA

Men hva er lovsang da?
Lovsang er vår respons tilbake til han som hart gjort alt.
Det er sangen tilbake til Gud som skapte himmel og jord og alt liv som lever.

Det er sangen tilbake til Jesus, som gav avkall på himmelen og kom til jorden som menneske. Som levde her, for så å dø den grusomme døden på korset for vår synd. Som sto opp igjen og dermed viste at han hadde overvunnet døden og dødsriket.

Det er sangen tilbake til Den Hellige Ånd, som åpenbarer Jesus for oss og gir oss kraft til leve for Han.

Lovsang er den respons Gud er verdig å få, uansett hva det måtte koste oss å gi den. Lovsang er vår lille respons på / takk for det ufattelig store som Gud har gjort for oss.

Gud hører lovsang, når vi deler vårt ærlige hjerte med han, som David gjør i salmene. Han sier til Gud akkurat slik som han har det, både på godt og vondt. Han er sann om sin egen situasjon, men han blir ikke sittende fast i depping og selvmedlidenhet. David er nemlig også sann om Guds situasjon. Han er ganske snar til å tale ut i tro om hvem og hvordan Gud er og det forandrer ofte hele situasjonen.

For selv om lovsang først og fremst er noe vi gjør for Guds skyld, så er Gud slik at når vi gir til Han, så gir han alltid tilbake til oss. Vi kan nemlig aldri slå Gud i å gi, for han er en giver, det var han som begynte å gi.

Det er Gud som inviterer oss inn i lovsangen / fellesskapet med seg selv. Det var han som først sa: «Kom inn og vær med!»

Det er kjærlighetssangen mellom brudgommen og bruden i gode og vonde dager. Lovsang er brudens sang til sin elskede, som gav henne livet.