Om lovsang

– Mange som skal forklare lovsang tar tak i uttrykksformene, som for eksempel sang og musikk. Men å tilbe er i dypeste forstand å sette Jesus først, og lovsangen vil reflektere det livet man lever med Jesus. Hvis man ikke setter Gud høyest i livet, hva hjelper det da om man sier fine ord, synger vakre sanger og løfter hendene. Lovsang uten et oppriktig hjerte, blir bare et skall. Lovsangen kommer som en naturlig følge av kjærlighetsforholdet til Jesus.

HVORDAN BØR DEN UTTRYKKES?

– Lovsang er vår takk tilbake til Gud. Vi takker Ham for alt som han har gjort for oss. Gud har behag i at vi takker ham.

– Jeg er opptatt av at vi må forbi det som fort kan bli overflatisk i møtene våre, og vi må passe på at vi ikke bare avsynge sanger. Det er tid for ransakelse, og for å gå dypere inn i relasjon og intimitet med Gud. «Frykt Gud og gi ham ære,» sier Bibelen. Lovsangsstunden i møtene våre kan lett bli stivne og tradisjonelle. Gud ønsker fellesskap og kommunikasjon med oss.

– Vi bør også være bevisste på valget av sanger, for gjennom enkelte sanger setter vi oss selv mer i fokus enn Gud. Når vi synger “fyll meg” eller “Norge skal bli frelst”, så ber vi for oss selv, menigheten eller omgivelsene. Dette er også viktig, og har sin plass ved siden av lovsangen. Ved å være bevisst på dette blir lovsangen enda mer personlig. Vi går i en bestemt retning, og lovsangslederen kan lede oss inn i Guds nærvær. Jeg liker å kalle en slik lovsangsstund for en beundringsstund.

HVA SKJER NÅR VI SYNGER LOVSANGER?

– På samme måte som en plog gjør hardpakket jord mottakelig for nye frø, er lovsangen med på å “pløye opp” menigheten. Gud kommer nær når vi lovsynger. Da skjer det noe med mennesker på mange plan. Gud har gitt oss musikk som et åndelig redskap – en døråpner, nøkkel eller sjeleåpner – og gjennom den blir vi mer åndelig mottakelige.

HVORDAN BLIR EN LOVSANG TIL FOR DEG?

– Det er alltid en fare for at en går fast i et mønster, men da er det fint at Tove kan hjelpe meg ut. Vi ber ofte ved kjøkkenbordet, og bønnene som Tove ber, “treffer” meg noen ganger midt i magen. Dermed hender det at utgangspunktet for en ny sang er skapt. Da føles det som om sangene mer eller mindre kan plukkes som moden frukt.


PASSER LOVSANG I ALLE MENIGHETER?

– Lovsang har egentlig ingenting med musikkinstrumenter eller stil å gjøre. Lovsanger i forskjellige former har vi hatt siden Davids tid. Jeg tror derfor det er lurt å velge musikkstil etter forsamlingen man leder. Målet er hver gang å finne sanger hvor alle kan være med å gi sitt hjerte til Jesus. Og når man finner slike sanger, da synger folk virkelig.

Det står i Bibelen at vi hele tiden skal "synge en ny sang." Det er med andre ord naturlig å fornye seg, gjerne sette nye melodier på gode tekster. For sannheten om Gud er de samme, tekstene kan være gamle, men vi kan synge dem på en ny måte. Det har alltid skjedd opp gjennom historien.

Lovsang er ikke noe som karismatiske menigheter har funnet opp, og den er heller ikke laget for å tilfredsstille ungdom. Lovsang kan derimot uttrykkes forskjellig fra person til person, og den er gjerne farget av situasjonen den oppstår i eller synges i.

HVA ER VIKTIG FOR Å KUNNE LEDE ANDRE I LOVSANG?

– En lovsangsleder bør først og fremst være en person som virkelig ønsker å lovsynge Gud. Dersom man er på utkikk etter en leder, er det lett å bare tenke på hvem som skal spille og synge, men da begynner man i feil ende.

Jeg vil gjerne illustrere dette med å sitere Trygve Hegnar. Han ble spurt om hvorfor det bare var siviløkonomer som var journalister i Kapital. "Det er lettere å gjøre en økonom til journalist, enn en journalist til økonom," svarte Hegnar. På samme måte er det enklere å skape en lovsanger av en person som har et levende forhold til Jesus, enn å ta en musiker som kan all verdens, men som mangler et hjerteforholdet til Jesus. Misforstå meg ikke! Jeg sier ikke at det er galt med gode musikere. Jeg vil aller helst ha folk med et rent hjerte som også er gode musikere.

– Når man har funnet de rette folkene, kan man møtes for å lovsynge sammen. Lovpris Herren og ha et fellesskap innad. Be for hverandre og bli trygge på hverandre. Så kan man stort sett bruke det samme opplegget i en forsamling som når man er for dere selv. Jeg gjør det samme når jeg lovsynger sammen med teamet, som når jeg leder en hel forsamling i lovsang.