Fyll hele jorden med lovsang

Dette har vært en visjon for vår tjeneste i mer enn 30 år.
Vi har vært i en del land. Sangene våre har gått til enda flere land, og på den måten har vi nådd vi litt lenger. Det vi imidlertid har sett, er at dersom vi kan gi videre det vi har fått til andre, som igjen kan gi det videre til andre, som igjen kan... osv. da kan vi på sikt være med og «Fylle hele jorden med lovsang».

I mange år reiste vi stort sett i Skandinavia, men etterhvert ble tjenesten  mer og mer internasjonal. Forespørslene om å lede og undervise i lovsang kom fra mange land.      På mange av de stedene vi kom til hadde de svært dårlige eller ingen instrumenter.      Vi ønsket å hjelpe de. Derfor opprettet vi en konto som vi kalte «Fyll hele jorden med lovsang».

Pengene som kommer inn på denne kontoen brukt til å hjelpe dem vi arbeider blant. Det kan være med instrumenter, økonomisk støtte eller andre ting de trenger i sin lovsangstjeneste.

I 1996 gav jeg ut cd-en Nådelande. En av sangene der har ei spesielt historie. Marianne, som bare var fem år den gangen, satte seg opp i senga, så på meg med store, vantro øyne og utbrøt:”Pappa, er det sant?”. Jeg hadde nettopp fortalt henne om første gangen jeg møtte ”gatebarn”. Mariannes reaksjon inspirer meg og jeg satte meg rett ned ogskrv sangen: ”Pappa, er det sant?” Kanskje har du hørt den?

Jeg er glad for å kunne skrive sanger, lede lovsang og bruke sang og musikk i tjeneste for Gud. Men der finnes også ”gudstjenester” der det ikke brukes sang og musikk.

I Jakobs brev 1:27 står det om en gudstjeneste som er ren i Gud vår fars øyne - å hjelpe farløse barn og enker i deres nød.

I forbindelse med utgivelsen av cd-en Nådelandet  bestemte vi at noe av inntektene fra salget skulle gå til noe vi kalte ”Mariannes hjelpekonto”. Alle pengene som kommer inn på denne kontoen går direkte til å hjelpe barn som har det vanskelig

For noen år siden slo vi sammen disse to "hjelpekontoene" og alt går nå under navnet "FYLL HELE JORDEN MED LOVSANG"

Hver måned støtter vi økonomisk arbeidet blandt fattige barn på Filippinene og "Lovsangsarbeidere" i Thailand.

Har  du lyst til å være med på en gudstjeneste som er uten sang og musikk, men som Gud setter umåtelig stor pris på, kan du bruke dette kontonummeret:

FYLL HELE JORDEN MED LOVSANG: 3000 26 99318

For ei tid tilbake fikk jeg en tanke: Tenk om vi kunne få 100 stykker som gav 100 kroner i måneden til dette arbeidet, da kunne vi hjelpe veldig mange!