Tove & Jan Honningdal

Tove og Jan Honningdal er født og oppvokst i Ålesund men er nå bosatt på Stange i Innlandet. De har fire barn, to gutter og to jenter, tre svigerbarn og 9 barnebarn. Jan tok sin Disippelteningsskole (DTS) i 1977, og har stort sett vært involvert i Ungdom i Oppdrag siden. I begynnelsen arbeidet han med Prokla Media, Ungdom i Oppdrags forlag, men har siden 1985 arbeidet mer eller mindre på fulltid med sang og musikk.

Tove tok sin DTS i 1980. Hun har jobbet på Ungdom I Opprdags friskole og vært involvert i kvinnearbeid. Nå jobber Tove og Jan sammen i lovsangsarbeid. Foruten å lede lovsang, gi ut plater og undervise, har de en brann for å “fostre” den nye generasjonen lovsangere.

Kalender

Her ser du litt av hva vi holder på med:

20. april Grimerud Festdag.  

27. - 28.  april  Skien Frikirke.

18.-21. juli  Himmel og Hav

10.-17. november Lovsangsskole i Levanger
blomar
Lovsangsskole-logo

Lovsangsskole

Neste lovsangsskole: 10.-17. november 2024

Vi er jevnlig med å arrangere Lovsangsskole på Bønnesenteret i Levanger. Det er ei  uke med god undervisning, workshops, relasjonsbygging, gode måltider, samlinger med bønn og lovsang. Vi kaller det for en lovsangsskole men erfaringen viser at "bønnefolk" også har stort utbytte av denne skolen. 

I helgen gjør vi  "Sammen for å tilbe", 42 timer med kontinuerlig bønn, lovsang og tilbedelse. 

Vi har et hjerte for å se landet vårt leve i lovsang og et nært vennskap med Jesus. Vi lengter etter å se lovsangerne i landet vårt komme inn i fylden av hva denne lovsangstjenesten egentlig  inneholder! Noen av oss har har holdt på lenge og sett og erfart mye mens andre er nye på "lovsangsveien" og ønsker å lære mer. Felles for oss alle er at vi leder lovsang i vår sammenheng etter beste evne. Uansett er det godt for oss å stå sammen med andre i  denne tjenesten, og stadig få undervisning, input og oppmuntring i det vi holder på med.

Med denne skolen ønsker vi å skape tid, sted og et rom for deg til å koble deg på et større fellesskap av lovsangere. Være i Guds nærvær og få muligheten til å bli betjent personlig, samt bli inspirert, utrustet, styrket og oppmuntret. Vi ønsker å være med å  og sendt deg ut som «prest»for Gud på det sted som Han har satt deg å tjene – forhåpentligvis mer utrustet og med et større perspektiv enn det du har idag.

Ut ifra Guds Ord og våre erfaringer ønsker vi  - å betjene, undervise, utruste og gi videre noen viktige verdier, egenskaper, prioriteringer, praktiske tips, etc. som vi tror Gud har gitt oss som tilbedere/lovsangsfolk.  

Og sist men ikke minst blir vi jo også beriket av hverandres liv, erfaringer og tjeneste på en slik skole.

Håper å se deg på lovsangsskolen!