Tove og Jan Honningdal er født og oppvokst i Ålesund men er nå bosatt på hedmarken.

De har fire barn, to gutter og to jenter, to svigerbarn og to barnebarn.


Jan tok sin DTS i 1977, og har stort sett vært involvert i UIO siden. Først jobbet han med Prokla Media (UIOs forlag), men siden 1985 har han arbeidet fulltid innen sang og musikk.


Tove tok sin DTS i 1980. Hun har jobbet på Ungdom I Opprdags friskole og vært involvert i kvinnearbeid. Nå jobber Tove og Jan sammen i lovsangsarbeid.


For uten å lede lovsang, gi ut plater og undervise, har de en brann for å “fostre” den nye generasjonen lovsangere.

Tove & Jan Honningdal